Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce – miejsce zdobywania zawodowych kwalifikacji

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce – miejsce zdobywania zawodowych kwalifikacji

Ostrołęka to miejsce, gdzie bez konieczności opuszczania swojego miasta czy zmiany miejsca zamieszkania, można zdobyć kwalifikacje w licznych zawodach znajdujących zainteresowanie na rynku pracy. Dyplomy w takich specjalizacjach jak technik farmaceuty, podolog, masażysta, higienistka stomatologiczna, technik sterylizacji medycznej, kosmetyk i innych dziedzinach, są dostępne dla osób uczących się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce.

Ostrołęckie Centrum, znane również jako Medyk, odpowiadając na zapotrzebowanie rynku pracy oraz zainteresowanie zawodami medycznymi, otwiera rekrutację do publicznej szkoły na takie kierunki jak: technik farmaceutyczny (2.5 roku), podolog (2 lata), higienista stomatologiczna (2 lata), technik masażysta (2 lata), technik usług kosmetycznych (2 lata), technik sterylizacji medycznej (1 rok), asystentka stomatologiczna (1 rok), opiekun medyczny (1.5 roku), terapeuta zajęciowy (2 lata) czy technik BHP (1.5 roku).

Całkowicie bezpłatne kształcenie trwa maksymalnie dwa i pół roku, a w niektórych zawodach zaledwie jeden rok. To umożliwia szybkie zdobycie nowych kwalifikacji oraz praktycznego zawodu poszukiwanego na rynku pracy. Nauka odbywa się w formie dziennych, wieczorowym lub zaocznych zajęć. Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisja Egzaminacyjną, absolwenci otrzymują dyplom EUROPASS z suplementem w języku polskim i angielskim.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego jest otwarte dla wszystkich osób bez względu na wiek. Wystarczy świadectwo ukończenia szkoły średniej, matura nie jest wymagana. Warto podkreślić, że osoby po 50 roku życia mają takie same możliwości podniesienia swoich kwalifikacji jak młodsze pokolenie.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe umożliwiające poznanie zawodu w realnych warunkach pracy. Praktyki odbywają się w placówkach medycznych, takich jak szpitale, gabinety kosmetyczne i inne.