Czy będzie nowa obwodnica Ostrołęki za miliard złotych?

Czy będzie nowa obwodnica Ostrołęki za miliard złotych?

Po kilku miesiącach rozmów starosta ujawnił plany obwodnicy miasta. Miałaby ona okalać miasto od południa  i wiązać się z budową nowego mostu.

Nowa obwodnica byłaby ogromną inwestycją. Obwodnica powstałaby na południu miasta na granicy gmin Rzekuń i Troszyn, a na wysokości Kamianki powstałby most. Obwodnica łączyłaby się z trasą Via Baltica na wysokości węzła Śniadowo. Projekt jest śmiały i bardzo kosztowny – niemal miliard złotych.

Projekt budowy został przedstawiony na spotkaniu, w którym udział wzięli przedstawiciele władz wojewódzkich i powiatowych, prezydent Ostrołęki oraz przedstawiciele gmin powiatu ostrołęckiego i ostrowskiego. Pojawili się także: dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, przedstawiciele Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie oraz Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie.

Inwestycję już podzielono na 8 odcinków. Władze Ostrołęki wyrażają nadzieję, że budowa obwodnicy zostanie ujęta w Projektach Kluczowych Programu Polska Wschodnia