Ostrołęcka elektrownia gazowo-parowa wzbogaca się o kolejne elementy

Ostrołęcka elektrownia gazowo-parowa wzbogaca się o kolejne elementy

Elektrownia gazowo-parowa, która jest obecnie w fazie budowy w Ostrołęce, otrzymała niedawno nowe składniki turbozespołu. Te części zostały wyprodukowane w zakładach General Electric zlokalizowanych w Szwajcarii oraz Holandii. Do elementów, które dotarły na plac budowy, należą wirnik generatora, wirnik niskoprężnej części turbiny parowej oraz moduł podgrzewania gazu. Ich łączna masa przekracza 200 ton. Te komponenty zostały przetransportowane do miejsca budowy z portu w Gdańsku za pomocą transportu kołowego. Dzienne raporty z końca października 2023 roku pokazują, że całość prac przy budowie elektrowni jest na etapie około 54% zaawansowania.

Te nowoczesne elementy były transportowane kilkoma środkami – drogą śródlądową na barkach (w ten sposób wirniki dotarły ze szwajcarskiej fabryki do portu w Antwerpii) oraz morską na pokładzie statku wyposażonego we własne dźwigi. Po dotarciu do gdańskiego portu, te ciężkie elementy zostały przeładowane na specjalnie przygotowane naczepy zestawów transportowych, które są przystosowane do przewożenia ładunków o ponadstandardowych gabarytach. Proces transportu z Portu Gdańsk do budowy w Ostrołęce trwał dwie noce i odbywał się zgodnie z wszelkimi pozwoleniami oraz uzgodnieniami z administracją odpowiedzialną za zarządzanie drogami.