Rafako i Energa Elektrownie Ostrołęka doszły do porozumienia w ramach mediacji sądowej

Rafako i Energa Elektrownie Ostrołęka doszły do porozumienia w ramach mediacji sądowej

W komunikacie prasowym, Rafako poinformowało o zawarciu ugody z Energa Elektrownie Ostrołęka. Porozumienie to zostało osiągnięte pod egidą Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej.

Według warunków ugody, Energa Elektrownie Ostrołęka zobowiązana jest do uiszczenia poprzednio wstrzymanej faktury końcowej w ciągu trzech dni roboczych. Kwota ta, po odliczeniu czwartej raty układowej zgodnie z postanowieniami ugody, wyniesie 14,71 mln zł.

W 2018 roku, Rafako, pełniące funkcję lidera konsorcjum, podpisało umowę na realizację projektu budowy instalacji odsiarczania spalin II w Elektrowni Ostrołęka B. Łączna wartość kontraktu wynosiła 199,3 mln zł netto, z czego aż 126,3 mln zł przypadało na wynagrodzenie dla Rafako.