Dane demograficzne Ostrołęki: Stały spadek liczby mieszkańców miasta

Dane demograficzne Ostrołęki: Stały spadek liczby mieszkańców miasta

Ktoś, kto śledzi statystyki demograficzne dla Ostrołęki, dostrzeże niepokojący trend: liczba mieszkańców tego miasta systematycznie maleje. Populacja Ostrołęki zmniejszyła się w ciągu jednego miesiąca o 48 osób, co jest kolejnym dowodem na ten zmartwiający wzorzec.

Pod koniec 2020 roku ludność Ostrołęki wynosiła 51 313 osób. Teraz, niestety, te liczby są wyraźnie niższe.

Według najnowszych danych Urzędu Stanu Cywilnego z stycznia 2024 r., w Ostrołęce sporządzono 71 aktów urodzenia i 57 aktów zgonu. Zarejestrowano także 4 akty małżeństwa (konkordatowe). Tym samym, liczba mieszkańców Ostrołęki wyniosła – 48.926 osób. Ta liczba składała się z 47.891 osób zameldowanych na stałe, 1029 osób z meldunkiem czasowym i 6 osób z trzymiesięcznym meldunkiem.

Zmniejszająca się populacja Ostrołęki oznacza, że w porównaniu do poprzedniego miesiąca, miasto straciło 48 obywateli. Ten trend spadkowy utrzymuje się i będzie miał wpływ na nadchodzące wybory, podczas których wybierzemy 21 radnych zamiast dotychczasowych 23.