Firma MAR-BUD z Ostrołęki podpisuje umowę na budowę ulicy Żytniej

Firma MAR-BUD z Ostrołęki podpisuje umowę na budowę ulicy Żytniej

4 czerwca doszło do formalnego podpisania umowy pomiędzy miastem a lokalną firmą budowlaną MAR-BUD, prowadzoną przez Mariusza Kamrata. Umowa ta dotyczy realizacji projektu budowy ulicy Żytniej w mieście Ostrołęka. W ceremonii podpisania kontraktu uczestniczył prezydent miasta Paweł Niewiadomski.

Wybór firmy MAR-BUD nie był przypadkowy, lecz wynikał z przeprowadzonego postępowania mającego na celu udzielenie zamówienia publicznego. Wszystko to odbyło się zgodnie z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo Zamówień Publicznych. Prace, które firma ma do wykonania, są szeroko zakrojone. Zawierają w sobie takie elementy jak budowa sieci kanalizacji deszczowej, instalacja wpustów ulicznych z osadnikami, utworzenie studni rewizyjnych oraz stworzenie nawierzchni ulicy i zjazdów. Dodatkowo, obowiązkiem wykonawcy będzie przygotowanie drogi dla pieszych wyłożonej kostką betonową oraz umieszczenie odpowiedniego oznakowania pionowego.

Planowany termin finalizacji wszystkich prac jest ustalony na dzień 30 grudnia 2024 roku. Koszt całego przedsięwzięcia, według informacji przekazanych przez Urząd Miasta Ostrołęki, wynosi 935 818,92 złotych.