Między Ostrołęką i Chorzelami ponownie pojadą pociągi PKP

Między Ostrołęką i Chorzelami ponownie pojadą pociągi PKP

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego umowę o dofinansowanie pierwszego etapu projektu „Modernizacja linii kolejowej nr 35 na odcinku Ostrołęka-Chorzele”. W związku z tym po 22 latach, w połowie 2023 roku, przywrócone zostanie połączenie kolejowe pomiędzy miastami Ostrołęka i Chorzele.

Umowa obejmuje dofinansowanie w wysokości ponad 192 mln zł, co stanowi mniej więcej 80% całkowitych kosztów pierwszego etapu projektu. Środki na realizację projektu zapewnia Unia Europejska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa mazowieckiego na lata 2014-2020.

PLK S.A. zbudowała nowy tor dla 60-kilometrowej linii Ostrołęka-Chorzele i wybudowała już nowe perony na stacjach Ostrołęka, Grabowo, Jastrząbka, Chorzele oraz przystankach Nowa Wieś, Zabiele Wielkie, Parciaki, Olszewka i Raszujka.

Ponadto w lokalnym centrum sterowania w Ostrołęce uruchamiany jest komputerowy system sterowania ruchem kolejowym oraz budowany jest 245-metrowy most kolejowy przez rzekę Narew. Cały projekt ma się zakończyć w połowie 2023 roku.