Polregio uruchomi kursy na trasie z Łap do Ostrołęki

Polregio uruchomi kursy na trasie z Łap do Ostrołęki

W środku tego miesiąca planowane jest rozpoczęcie regularnej obsługi trasy kolejowej pomiędzy Łapami a Ostrołęką. Pociągi przewoźnika Polregio będą zapewniać bezpośrednie połączenia z Białegostoku. Jednak pokładane w tym przedsięwzięciu nadzieje wydają się niewielkie, biorąc pod uwagę, że samorząd przewidział tylko dwie pary kursów dziennie. Specjaliści krytycznie oceniają takie rozwiązanie, uważając je za jedynie maskowanie prawdziwych intencji przed nadchodzącymi wyborami.

Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, w marcu ma nastąpić oficjalne otwarcie tej trasy, łączącej Białystok i Ostrołękę. Znaczy to, że po długiej przerwie na niezelektryfikowaną linię kolejową nr 36 z Łap przez Śniadowo do Ostrołęki wrócą regularne pociągi pasażerskie. Koszty tych międzywojewódzkich przejazdów pokryje Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Funkcja węzła w Ostrołęce jest podkreślana przez władze województwa. – Od 18 marca zaczniemy obsługiwać dwie pary pociągów dziennie – mówi Małgorzata Półtorak, zastępca dyrektora Departamentu Polityki Informacyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Pociągi z Białegostoku będą odjeżdżać o godzinie 8:05 i 16:40, natomiast powrotne z Ostrołęki – o 10:10 i 19:38. Na trasie między Ostrołęką a Łapami, pociąg będzie miał przystanki w Śniadowie, Kuleszach Kościelnych oraz Sokołach.