Przeprowadzenie ćwiczeń przeciwpowodziowych w Ostrołęce w celu oceny gotowości służb

Przeprowadzenie ćwiczeń przeciwpowodziowych w Ostrołęce w celu oceny gotowości służb

W mieście Ostrołęka odbyły się specjalistyczne ćwiczenia mające na celu zabezpieczenie przed powodzią. Celem tych działań było przetestowanie efektywności odpowiedzi służb na ewentualne zagrożenie powodziowe, a także ocena działania nowoczesnego sprzętu, którym te służby dysponują.

Ćwiczenia zgromadziły różne jednostki i organizacje, które byłyby zaangażowane w przypadku rzeczywistej powodzi. Wśród nich byli strażacy z Państwowej Straży Pożarnej z Ostrołęki oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z Gleby i samej Ostrołęki. Dodatkowo, w treningu udział wzięła również Komenda Miejska Policji w Ostrołęce oraz lokalne służby miejskie.

Podstawowym celem tych ćwiczeń było sprawdzenie efektywności i funkcjonalności sprzętu używanego przez służby, w tym pompy o dużej wydajności. Przy użyciu tego sprzętu przeprowadzono przetaczanie wody przez wał przeciwpowodziowy. Jednak nie tylko testowano sprzęt, ale także umocniono wał poprzez napełnienie rękawa.

Podczas ćwiczeń, służby potwierdziły swoją gotowość do działania i umiejętność obsługi sprzętu. Mimo to, wszyscy uczestnicy mają nadzieję, że ich umiejętności nigdy nie będą musiały być wykorzystane w realnej sytuacji.