Spotkanie związkowców w sprawie emerytur dla nauczycieli

Spotkanie związkowców w sprawie emerytur dla nauczycieli

Przed rozmową z ministerstwem przewodniczący Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność Ryszard Proksa wyraził pesymizm, że jej efektem będą jakieś konkretne porozumienia. Wspomniał, że będą rozmawiać o nowym systemie wynagrodzeń, art. 88 w Karcie Nauczyciela i standaryzacji pracy w oświacie. Zauważył też, że nie ma dialogu między związkami a resortem edukacji, a większość Polski już wie, że nie ma pieniędzy. Po wielogodzinnych rozmowach Krzysztof Baszczyński z ZNP wiceprezes powiedział, że ma duże wątpliwości co do propozycji ministra MEiN.

Podwyżki płac dla pedagogów i przywrócenie wcześniejszych emerytur były głównymi punktami rozmów między ministerstwem edukacji a związkami zawodowymi pedagogów. Zgodnie z deklaracjami, związki odbyły 1 lutego spotkanie z przedstawicielami resortu edukacji. Przedstawiciele nauczycielskiej „Solidarności” podobnie oczekiwali postępu w sprawach standaryzacji pracy nauczycieli. „Nie mam nadziei” – oświadczył tuż przed spotkaniem Ryszard Proksa, przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty NSZZ „Solidarność”. Po wielogodzinnym dialogu liderzy pracy nie kryli niezadowolenia, że nie udało się osiągnąć konkretnych porozumień.