Nowy most został oficjalnie otwarty

Nowy most został oficjalnie otwarty

Wkład finansowy w rozbudowę mostu na rzece Orz w Grodzisku wraz z dojazdami stanowiła dotacja z rezerwy subwencji ogólnej. Za prace budowlane odpowiedzialne było przedsiębiorstwo Domost z Małkini. Stary most, jego podpory i fundamenty zostały rozebrane, a w ich miejsce powstał nowy, z jezdnią bitumiczną o szerokości 7 metrów i obustronnymi chodnikami betonowymi o szerokości 1,5 metra. Ponadto wyremontowano drogę dojazdową do mostu od strony drogi powiatowej Grodzisk-Goworowo.

Po negocjacjach z Ministerstwem Infrastruktury zaoszczędzone środki zostały przeznaczone na podjęcie kolejnych projektów na drodze w powiecie grodziskim-Stylągi-Chrzczony. Łączny koszt wszystkich przyjętych prac wyniósł 5 237 176 zł, na co złożyło się 2 500 000 zł z rezerwy subwencji ogólnej wraz ze wsparciem w wysokości 174 255 zł z gminy Czerwin i budżetu powiatu.