W Ostrołęce ma powstać niewielki reaktor jądrowy

W Ostrołęce ma powstać niewielki reaktor jądrowy

Podczas odsłonięcia strategii jądrowej PKN Orlen obecny był premier Mateusz Morawiecki, który podkreślił znaczenie „małego atomu” w transformacji energetycznej Polski.

Polska potrzebuje czystego źródła energii elektrycznej, a mały atom prezentuje skuteczne rozwiązanie w zakresie uzupełnienia dostaw energii. Obecnie energetyka węglowa oferuje nam to bezpieczeństwo. Jednak ze względu na politykę Unii Europejskiej, której częścią chcemy być, spalanie węgla będzie stopniowo droższe. Z pomocą innowacyjnej technologii możemy zaoszczędzić od 100 do 200 milionów euro rocznie poprzez redukcję emisji CO2, a dokładniej poprzez brak konieczności zakupu praw do emisji CO2. Atom i mała energia jądrowa stanowią dla nas istotną alternatywę.

Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN Orlen, ogłosił powstanie nowej spółki zależnej ORLEN Synthos Green Energy, wchodzącej w skład grupy PKN Orlen i dedykowanej do zarządzania projektem rozwoju energetyki jądrowej opartej na małym reaktorze modułowym (SMR). Spółka oceniła już wiele możliwych lokalizacji dla budowy małych obiektów jądrowych i w tym momencie zawęziła je do siedmiu idealnych miejsc, w których będą prowadzone dodatkowe badania.