Wkrótce powstanie nowe przedszkole

Wkrótce powstanie nowe przedszkole

Samorząd miasta sfinalizował przejęcie gruntów przy ul. Ks. Franciszka Blachnickiego w Ostrołęce, aktem notarialnym i poświadczonym przez notariusza. W spotkaniu uczestniczyli wiceprezydent Anna Gocłowska, Jakub Frydryk, który jest prezesem zarządu w Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum” oraz Daniel Prus, wiceprezes tej samej organizacji. W miejscu tym powstanie nowe przedszkole.

Miasto Ostrołęka uzyskało trwałe prawo użytkowania działek oznaczonych numerami 50566, 50567, 50568, 50569/2, 52168/2, 52169/2, 52337/73, 52337/75 o łącznej powierzchni 0,8557 ha. Na tej nieruchomości powstanie współczesne, komfortowe i przyjazne przedszkole dla ostrołęckich maluchów. W skład tego Zespołu Przedszkoli nr 2 wejdą Miejskie Przedszkole nr 1 „Kraina Uśmiechu” oraz Miejskie Przedszkole nr 9 „Bajkowa Kraina”, które zostaną przeniesione z dotychczasowej lokalizacji. Prezydent Ostrołęki Łukasz Kulik zwrócił uwagę, że dziś Przedszkole nr 1 mieści się w dwóch budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum” (ul. Sikorskiego i ul. Pileckiego), co stwarza problemy w zarządzaniu przedszkolem, a ponadto powoduje wysokie koszty utrzymania. Sale zajęć są zbyt małe w stosunku do potrzeb przedszkolaków, a brak placu zabaw i istotnych przestrzeni powoduje mniejszy komfort pracy nauczycieli.