Meditrans Ostrołęka kontynuuje świadczenie usług medycznych w ramach umowy z NFZ

Meditrans Ostrołęka kontynuuje świadczenie usług medycznych w ramach umowy z NFZ

Meditrans Ostrołęka, jednostka specjalizująca się w medycznym transporcie sanitarnym oraz udzielaniu pomocy doraźnej, ma zapewnione kontynuowanie swojej działalności w kolejnych latach. Wszystko to za sprawą zespołów transportu medycznego, które będą nadal aktywnie pomocne we wsparciu zdrowia lokalnej społeczności.

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) poinformował o zakończeniu postępowania konkursowego. Konkurs miał na celu wybór podmiotu do zawarcia umowy świadczenia usług opieki zdrowotnej, konkretnie w zakresie udzielania pomocy doraźnej i transportu sanitarnego. Umowa ta będzie obowiązywała w 2024 roku i latach następnych. Meditrans Ostrołęka, konkurując raz jeszcze z międzynarodowym gigantem z branży, potwierdził swoje profesjonalne podejście.

Reprezentując region Ostrołęki, firma Meditrans wykorzystała tę okazję, aby udowodnić niezawodność i wysoki standard usług, które na co dzień świadczy mieszkańcom tego obszaru. Niezmiennie, ich zaangażowanie i profesjonalizm przekłada się na jakość udzielanej pomocy i transportu sanitarnego.