Nadzwyczajne walne zgromadzenie Enei: odpowiedzialnością za nieudany projekt bloku energetycznego "C"

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Enei: odpowiedzialnością za nieudany projekt bloku energetycznego "C"

Elektrownia Ostrołęka znalazła się w centrum uwagi nadchodzącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Enei. Spotkanie, zaplanowane na koniec stycznia, poświęci się nie tylko rutynowym sprawom biznesowym, ale również skupi na temacie odpowiedzialności za niepowodzenie w realizacji projektu budowy bloku węglowego „C”. Informacja o tej kwestii została zawarta w ostatnim komunikacie prasowym spółki, który został opublikowany pod koniec dnia.

Podczas wieczornego spotkania w czwartek, Enea opublikowała aktualizację na swojej stronie internetowej dotyczącą nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy (NWZA). Zaktualizowany komunikat informuje, że spotkanie, które ma odbyć się 30 stycznia, poruszy także kwestię nieudanej inwestycji w blok węglowy „C” w Elektrowni Ostrołęka.

Według treści komunikatu, dodatkowy punkt na agendzie zgromadzenia jest związany z roszczeniami Enei o naprawienie szkód finansowych wynikłych między rokiem 2018 a 2019. Spowodowane miały być one błędnymi decyzjami zarządu i rady nadzorczej spółki, które podjęły ryzykowną inwestycję w blok energetyczny „C” w Elektrowni Ostrołęka.