Utrzymanie w mocy decyzji środowiskowej dotyczącej budowy spalarni na terenie PEC w Ostrołęce

Utrzymanie w mocy decyzji środowiskowej dotyczącej budowy spalarni na terenie PEC w Ostrołęce

Decyzja środowiskowa prezydenta Ostrołęki dotycząca planów budowy instalacji do termicznego przetwarzania odpadów znajdującej się na terenie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (PEC) została potwierdzona przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Ta decyzja utrzymuje pierwotne plany inwestycyjne.

W ostatnim okresie, możliwość realizacji projektu tworzenia spalarni na gruntach PEC była niepewna. Niejasności wynikały z kilku odwołań od decyzji środowiskowej, które zostały skierowane do Urzędu Miasta. Decyzja ta, wydana przez prezydenta miasta pod koniec sierpnia, była kluczowym dokumentem umożliwiającym ogłoszenie przetargu na szczegółowy projekt i realizację inwestycji przez PEC. Niemniej jednak, po jej wydaniu wpłynęły trzy oficjalne odwołania kwestionujące tę decyzję, a jedno z nich zostało złożone przez Mostostal Siedlce. Firma oskarżała prezydenta Andrzej Sitnika o łamanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. W rezultacie, wszystkie odwołania zostały przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w celu ich rozpatrzenia.

18 stycznia Samorządowe Kolegium Odwoławcze wydało ostateczną decyzję, w której odrzuciło wszystkie zgłoszone zastrzeżenia. Dzięki temu przedsiębiorstwo ma teraz pełne prawo do kontynuowania prac przygotowawczych do budowy nowej inwestycji.