Walne Zgromadzenie Enei zdecydowało o dochodzeniu roszczeń od byłych członków zarządu

Walne Zgromadzenie Enei zdecydowało o dochodzeniu roszczeń od byłych członków zarządu

Nadzwyczajny zjazd akcjonariuszy Enei podjął decyzję o wszczęciu postępowania prawnego przeciwko byłym członkom zarządu, rady nadzorczej oraz firmom ubezpieczeniowym. Przedmiotem tego postępowania są roszczenia dotyczące strat, które firma poniosła podczas budowy bloku energetycznego w elektrociepłowni znajdującej się w Ostrołęce. Uchwała zgromadzenia spotkała się z aprobatą aż 87 procent zgromadzonych akcjonariuszy.

W chwili, gdy pozwany został złożony, co miało miejsce 28 grudnia poprzedniego roku, szacowany bilans strat, jakie poniósł Enea, wynosił 656 milionów złotych – gigantyczna suma, która spowodowała duże trudności dla firmy.

Podczas walnego zgromadzenia skierowano uwagę na raport sporządzony przez Najwyższą Izbę Kontroli (NIK). W dokumencie tym Izba zidentyfikowała dwie kwestie, które były niezgodne z prawem w działaniach spółki podczas realizacji projektu budowy bloku Ostrołęka C. NIK stwierdził, że zarząd spółki zdecydował się na rozpoczęcie prac, mimo braku pełnego finansowania projektu. Wskazano również, że zarząd był świadomy istnienia luki finansowej.