Mieszkańcy dwóch osiedli w Ostrołęce bez wody z powodu awarii sieci wodociągowej

Mieszkańcy dwóch osiedli w Ostrołęce bez wody z powodu awarii sieci wodociągowej

W Ostrołęce doszło do dwóch nieprzewidzianych awarii systemu wodociągowego, które zostały zauważone. W związku z niespodziewanymi problemami technicznymi, mieszkańcy osiedla Leśne oraz częściowo osiedla Centrum napotkali trudności z dostępem do wody.

Informacje o zaistniałych awariach przedstawione zostały na początku dnia przez Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Specjaliści pracujący dla miejskiej firmy podjęli natychmiastowe kroki mające na celu wyeliminowanie usterki oraz przywrócenie regularnego zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców.

Zgodnie z informacją odnośnie awarii, przerwa w dostarczaniu wody dotyka mieszkańców ulic Sikorskiego numer 2, 4, 4a, 4b, 4c, 4d i 6 oraz Kleeberga o numeracjach 5, 7, 9, 11 i 12, co obejmuje teren osiedla Centrum. Natomiast skutki awarii dotykają wszystkich mieszkańców znajdujących się na obszarze osiedla Leśne.