Nowa Wiceprezydent Miasta Ostrołęki – Marta Głosek

Nowa Wiceprezydent Miasta Ostrołęki – Marta Głosek

Dzisiaj Prezydent Ostrołęki poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych o dołączeniu Pani Marty Głosek do grona swoich najbliższych współpracowników na stanowisku Wiceprezydent Miasta Ostrołęki. Przed objęciem tego stanowiska, Pani Marta pełniła funkcję dyrektora Wydziału Planowania i Zintegrowanego Rozwoju Urzędu Miasta w Ostrołęce.

Prezydent Łukasz Kulik wyraził swoje zadowolenie z poszerzenia zespołu zarządzającego miastem, który tworzą teraz I Wiceprezydent Anna Gocłowska oraz nowo mianowana Wiceprezydent Marta Głosek. Razem mają oni dążyć do jak najlepszego służenia mieszkańcom miasta Ostrołęki.