Spotkanie informacyjne w Urzędzie Miasta Ostrołęki na temat modernizacji linii kolejowej nr 29

Spotkanie informacyjne w Urzędzie Miasta Ostrołęki na temat modernizacji linii kolejowej nr 29

Planowane jest spotkanie informacyjne w Urzędzie Miasta Ostrołęki, dotyczące projektu modernizacji odcinka linii kolejowej nr 29, rozciągającego się między Tłuszczem a Ostrołęką. Spotkanie to ma na celu zapoznanie uczestników ze szczegółami planowanej inwestycji.

Firma BBF Sp. Z o.o., której zadaniem jest przygotowanie Studium Wykonalności dla tego projektu, działa na podstawie umowy zawartej z PKP PLK S.A. Prace nad Studium Wykonalności są częścią większego Projektu pn.: „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów”, a konkretnie zadania pn: „Modernizacja linii kolejowej nr 29 na odcinku Tłuszcz – Ostrołęka”. Jednym z wymogów tego projektu jest przeprowadzenie spotkań informacyjnych, aby przedstawić przyszły zakres inwestycji.

Spotkanie, które omówi m.in. kwestię fragmentu linii kolejowej przebiegającej przez Ostrołękę, zostało zaplanowane na 12 lutego 2024 roku. Odbędzie się ono o godzinie 17:00 w budynku Urzędu Miasta przy placu gen. J. Bema 1, w sali nr 9, zwaną salą konferencyjną.

Uczestnicy spotkania zostaną zapoznani z proponowanymi rozwiązaniami dla wybranego wariantu modernizacji. W pierwszej części spotkania omówione zostaną plany dotyczące układu torowego, stacji i przystanków, przejazdów i układów drogowych oraz innych obiektów inżynieryjnych, takich jak kładki i przejścia dla pieszych i rowerów. Część druga spotkania będzie poświęcona na dyskusję i możliwość zadawania pytań przez uczestników.