Prokuratura Regionalna w Białymstoku czeka na ekspertyzy biegłych ws. niedokończonej budowy bloku węglowego w Elektrowni Ostrołęka

Prokuratura Regionalna w Białymstoku czeka na ekspertyzy biegłych ws. niedokończonej budowy bloku węglowego w Elektrowni Ostrołęka

Prokuratura Regionalna umiejscowiona w Białymstoku aktualnie znajduje się w procesie oczekiwania na profesjonalne opinie biegłych. Te opinie są niezbędne do przeprowadzenia śledztwa, które dotyczy niezrealizowanej budowy bloku energetycznego opalanego węglem, planowanej do wykonania w Elektrowni Ostrołęka.

Przeprowadzane śledztwo ma charakter wielowątkowy i obejmuje kilka powiązanych zagadnień. Przede wszystkim, prokuratorzy badają podejrzenia związane z nieodpowiednim zarządzaniem finansami podczas realizacji projektu budowy wspomnianego bloku węglowego w Elektrowni Ostrołęka C.

Jednym z kolejnych aspektów, który jest analizowany przez prokuratorów, jest możliwość podawania niewiarygodnych dokumentów finansowych do instytucji bankowych. Takie zachowanie mogło być motywowane chęcią zdobycia środków finansowych na sfinansowanie omawianej inwestycji. Ostatni z badanych wątków dotyczy potencjalnego przekroczenia uprawnień przez osoby odpowiedzialne za realizację budowy.