Budowa nowego cmentarza w okolicznych gminach

Budowa nowego cmentarza w okolicznych gminach

Wójt gminy Kadzidło Dariusz Łukaszewski ogłosił konieczność budowy nowego cmentarza i obecnie poszukuje lokalizacji pod jego budowę. Istniejący cmentarz w Kadzidle jest uważany za jeden z najwspanialszych w okolicy ze względu na malownicze położenie na szczycie wydm kurpiowskich. Jednak dostępność miejsca na dodatkowe pochówki stopniowo się zmniejsza.

Niedawno do Urzędu Gminy Kadzidło wpłynęło pismo od księdza proboszcza Ryszarda Kłosińskiego, w którym stwierdzono, że cmentarz w Kadzidle jest bliski zapełnienia i parafia nie planuje założenia kolejnego. W odpowiedzi Dariusz Łukaszewski podzielił się tą informacją w mediach społecznościowych.

Gmina bada obecnie możliwość budowy nowego cmentarza komunalnego i szuka odpowiedniej lokalizacji. Łukaszewski podkreślił, jak ważne jest odpowiedzialne i szybkie działanie, zapraszając do składania propozycji sprzedaży gruntów. Najlepiej, gdyby proponowane miejsca miały powierzchnię około trzech do czterech hektarów, były położone w pobliżu Kadzidła lub w jego granicach administracyjnych, miały dostęp do dróg publicznych, wodociągów i energii elektrycznej, a jednocześnie znajdowały się w rozsądnej odległości od obszarów mieszkalnych. Wszystkie propozycje zostaną poddane ocenie, a wszelkie opłacalne oferty zostaną rozpatrzone.