W Ostrołęce zbudują dom dla osób cierpiących na alzheimera

W Ostrołęce zbudują dom dla osób cierpiących na alzheimera

Spółdzielnia Socjalna „Validus” otrzymała wsparcie finansowe od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej (DDP) obsługującego osoby z demencją. Placówka ta będzie oferowała pomoc nie tylko chorym, ale także ich rodzinom. W środę 26 kwietnia 2023 r. ostrołęccy przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego uczestniczyli w uroczystości podpisania umowy na utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej ukierunkowanego na osoby z demencją.

Dzięki tej inwestycji województwo mazowieckie będzie miało teraz dwanaście Domów Dziennego Pobytu (DDP) dla osób dotkniętych zespołem otępiennym, z sześciu wcześniej. Rozszerzenie to stało się możliwe dzięki dofinansowaniu z budżetu województwa mazowieckiego, które obejmuje utworzenie DDP w Ostrołęce, który będzie prowadzony przez Spółdzielnię Socjalną Validus.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że do 2030 roku 65 milionów osób będzie cierpiało na chorobę Alzheimera, a do 2050 roku liczba ta wzrośnie do 115 milionów. Obecnie w Polsce około 600 000 osób jest dotkniętych chorobami otępiennymi, które dotykają głównie osoby starsze. Dodatkowo, znaczna część osób pozostaje niezdiagnozowana. Warto zwrócić uwagę na tak dużą liczbę, ponieważ ma ona wpływ również na osoby sprawujące opiekę nad chorymi. Przewiduje się, że do 2050 roku liczba osób dotkniętych chorobą wzrośnie trzykrotnie i wyniesie blisko milion.