Rosnące ceny materiałów budowlanych

Rosnące ceny materiałów budowlanych

Choć koszt materiałów budowlanych wciąż rośnie, nie notuje już skrajnych skoków obserwowanych w ubiegłym roku. Od kilku miesięcy tempo wzrostu cen tych materiałów spada, co wskazuje na stopniową stabilizację rynku. Równocześnie istotnym problemem dla producentów materiałów jest malejąca aktywność w budownictwie mieszkaniowym.

W poprzednim roku nastąpiło wyjątkowe przyspieszenie wzrostu cen materiałów budowlanych. Wiosną 2022 r. ceny niektórych produktów budowlanych i remontowych wzrosły nawet o dwucyfrowe wartości procentowe w skali miesiąca. Jednak, jak wynika z danych Grupy PSB, tempo tych podwyżek na szczęście zaczęło wyhamowywać – ceny materiałów nadal pięły się w górę, ale z miesiąca na miesiąc w coraz wolniejszym tempie.

Na początku tego roku widać już trwający trend: impet wciąż maleje, a średnie koszty między styczniem a lutym wzrosły o zaledwie 15 procent. Daje to optymizm na powrót do „względnej normalności” – choć nie chodzi o obniżkę cen, lecz o ich stopniowy wzrost.

Z informacji wynika, że nie tylko deweloperzy, ale także producenci materiałów budowlanych z nadzieją oczekują ożywienia gospodarczego i odrodzenia się klientów w biurach sprzedaży nieruchomości. Istnieje jednak rozbieżność w poglądach ekspertów na temat tego, kiedy to nastąpi.