Kolejny krok ku małym atomom w Polsce: rozpoczęcie procedury środowiskowej dla małych modułowych reaktorów jądrowych w Ostrołęce

Kolejny krok ku małym atomom w Polsce: rozpoczęcie procedury środowiskowej dla małych modułowych reaktorów jądrowych w Ostrołęce

Postępowanie dotyczące wydania decyzji środowiskowej, które jest kluczowym elementem procesu przygotowań do budowy małych modułowych reaktorów jądrowych na terenie naszego kraju, zostało wszczęte przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Ta inicjatywa ma miejsce w Ostrołęce i stanowi ważny etap na drodze do wprowadzenia małego atomu na grunt polski.

„Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska informuje zainteresowane strony o rozpoczęciu postępowania na wniosek BWRX-300 Ostrołęka, mającego na celu uzyskanie decyzji o warunkach środowiskowych dla realizacji projektu pod nazwą: „Budowa i funkcjonowanie małej modułowej elektrowni jądrowej o sumarycznej mocy dochodzącej do 1300 MWe, opartej na technologii BWRX-300, zlokalizowanej w Ostrołęce, w granicach gminy miejskiej Ostrołęka” – tak brzmi informacja wydana przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Inwestor zwrócił się też z prośbą o określenie zakresu raportu dotyczącego wpływu realizowanego projektu na otoczenie naturalne.

Planuje się budowę elektrowni jądrowej, której kluczowym elementem będą małe reaktory modułowe. Lokalizacją obiektu ma być gmina Ostrołęka i projekt będzie realizowany na zlecenie firmy Orlen Synthos Green Energy. Kilka miesięcy temu Orlen podał listę potencjalnych miejsc, w których mogłyby powstać SMR (małe reaktory modułowe) na terenie Polski. Wśród nich znalazły się Włocławek, Stawy Monowskie, Dąbrowa Górnicza, Kraków-Nowa Huta oraz Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna, na którą składają się Tarnobrzeg i Stalowa Wola.