Nowy lider na czele ostrołęckiej delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

Nowy lider na czele ostrołęckiej delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

Zaszły nowe zmiany w strukturach delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zlokalizowanej w Ostrołęce. Stanowisko lidera tej jednostki przejęła osoba, która w przeszłości pełniła rolę wiceprezydenta tego miasta.

Marcin Grabowski, cieszący się uznanie jako działacz partii Prawo i Sprawiedliwość, przez ostatnie lata zasiadał na stanowisku szefa ostrołęckiej delegatury MUW. „Pałacyk” przy ulicy Fieldorfa Nila w Ostrołęce to miejsce, gdzie mieści się siedziba tej jednostki. Jednakże, po zdobyciu przez Grabowskiego mandatu poselskiego w październiku, musiał on podjąć decyzję o odejściu z pełnionej dotychczas funkcji.

Magdalena Kielewicz Kaczyńska to osoba, która została wybrana przez wojewodę mazowieckiego na następczynię Grabowskiego. Kielewicz Kaczyńska nie jest postacią nieznaną w lokalnej polityce – w latach 2007-2008 sprawowała funkcję wiceprezydenta Ostrołęki, nominowaną przez ówczesnego prezydenta Janusza Kotowskiego. Ostatnie lata swojej kariery zawodowej spędziła na stanowisku kierownika ostrołęckiego oddziału Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, jednostki podlegającej Samorządowi Województwa Mazowieckiego.