Zmiana organizacji ruchu w grudniu z powodu organizacji Kurpiowskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego w Ostrołęce

Zmiana organizacji ruchu w grudniu z powodu organizacji Kurpiowskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego w Ostrołęce

Władze Ostrołęki podały do wiadomości, iż planowana jest tymczasowa modyfikacja układu ruchu na osiedlu Stare Miasto. Zmiana ta związana jest z przeprowadzeniem tradycyjnej imprezy – Kurpiowskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego. Zgodnie z harmonogramem, wprowadzenie nowego schematu ruchu nastąpi od północy 4 grudnia (poniedziałek) i potrwa do 22:00 12 grudnia (wtorek).

Jarmark Bożonarodzeniowy planowany jest na dni od 6 do 10 grudnia. Jak jednak podaje Urząd Miasta w Ostrołęce, niezbędna infrastruktura będzie montowana oraz demontowana przed oraz po tym terminie, a dokładnie w dniach od 4 do 5 grudnia oraz od 11 do 12 grudnia.

W trakcie zaistniałych okoliczności, niektóre odcinki dróg zostaną wyłączone z ruchu kołowego. Dotyczyć to będzie fragment ulicy Bartosza Głowackiego rozciągający się od skrzyżowania z ulicą Wiktora Gomulickiego do skrzyżowania z placem gen. Józefa Bema i ulicą gen. Tadeusza Kościuszki. Ponadto, ruch ograniczony będzie na placu gen. Józefa Bema – od skrzyżowania z ulicą Bartosza Głowackiego i ulicą gen. Tadeusza Kościuszki do skrzyżowań z ulicami: Jana Kilińskiego, Króla Jana Kazimierza, Obozową, Farną oraz Staromostową.

Zmiany w organizacji ruchu obejmują również ulicę gen. Tadeusza Kościuszki na odcinku od skrzyżowania z ulicą Bartosza Głowackiego i placem gen. Józefa Bema do skrzyżowania z ulicą Świętokrzyską. Warto dodać, że parkingi znajdujące się na wyżej wymienionych odcinkach dróg również zostaną wyłączone z użytkowania. Przestrzeń ta jest niezbędna dla ustawienia urządzeń planowanych do montażu.